Den Berlingske Fond

Den Berlingske Fond blev stiftet 1. januar 1960 af det interessentskab, der dengang drev Det Berlingske Hus, og som i 1895 blev stiftet af arvingerne efter kammerherre Carl Berling. Målet var at fortsætte Berlingske Etablissement, der har eksisteret siden 1749.

Den Berlingske Fond har eneretten til at udgive Det Berlingske Hus' publikationer, herunder Berlingske, B.T., Weekendavisen og Euroinvestor. Berlingske Media udnytter udgivelsesretten for egen regning, men fonden er forpligtet til at kontrollere, at Berlingske Media udøver udgivelsesretten i overensstemmelse med de redaktionelle retningslinjer, der er udtrykt i Berlingske Tidendes redaktørerklæring af 5. november 1948.

Uddelinger

Fonden yder støtte til almennyttige formål af national, kulturel, social eller videnskabelig karakter, undervisning og forskning af særlig interesse for pressen eller for Berlingske.

Derudover uddeler fonden hvert år en hæderspris og en journalistpris.

Siden 2000 er der uddelt følgende hæderspriser:

2000, Balletchef Frank Andersen
2001, Politidirektør Hanne Bech Hansen
2002, Præsident for Landbrugsrådet, gårdejer Peter Gæmelke
2003, Koncernchef Lars Nørby Johansen
2004, Professor Nina Smith
2005, Filminstruktør, læge Nils Malmros
2006, Bankdirektør Peter Straarup
2007, Violinist Nikolaj Znaider
2008, Fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen
2009, Direktør Haldor Topsøe
2010, Fhv statsminister og generalsekretær Anders Fogh Rasmussen
2011, Digteren Benny Andersen
2012, HKH Prinsgemalen Henrik
2013, Klimaforsker, Dorthe Dahl-Jensen
2014, Minister og folketingsmedlem Bertel Haarder
2015, Sprogprofessor Jørn Lund
2016, Bent Fabricius-Bjerre
2017, H.K.H Kronprinsesse Mary
2018, Købmand Lars Larsen
2019, Professor Lene Vestergaard Hau

Bevillinger gives ikke til:

Uddannelse, studierejser, studieophold o.l.
Ph.d.-studier
Arbejdslegater
Enkeltpersoner/privatøkonomi

Ansøgninger

Bevillingsmøder afholdes to gange årligt, sædvanligvis i maj og oktober måned. For at blive behandlet ved et bestyrelsesmøde skal ansøgninger fremsendes senest 1. april og 1. september det pågældende år.

De personoplysninger, der måtte være indeholdt i indsendte ansøgninger, behandles i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen. Behandling sker i overensstemmelse med en databehandlingsaftale indgået med Berlingske Media A/S. Ansøgninger, der ikke tages til følge, slettes umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor ansøgningen har været behandlet. Ansøgninger, der fører til bevilling, behandles frem til udgangen af 1. halvår i kalenderåret efter bevillingsåret.

Bestyrelsen

Den Berlingske Fond ledes af en bestyrelse bestående af:

Bjørn Høi Jensen (formand)
Mette Bock
Johan Hegermann-Lindencrone
Anders Krab-Johansen
Anna Libak
Anna Schram Vejlby
Fritz H. Schur