Den Berlingske Fond

Den Berlingske Fond blev stiftet den 1. januar 1960. Fonden er en selvejende institution.

Fonden yder støtte til almennyttige formål af national, kulturel, social eller videnskabelig karakter, undervisning og forskning af særlig interesse for pressen.

Bevillinger gives ikke til:

Uddannelse, studierejser, studieophold o.l.
Ph.d.-studier
Arbejdslegater
Enkeltpersoner/privatøkonomi

Bevillingsmøder afholdes 2 gange årligt, sædvanligvis i maj og november måned.

Bemærk: Pr. 1. Januar 2009 ændres uddelingskriterierne således at der fremover ikke, som tidligere, kan ansøges om støtte hos Fonden. Fremover foretages uddeling af legater på fondsbestyrelsens initiativ efter ovenstående retningslinier.

Kontakt

Bestyrelsesformand
Mads Bryde Andersen

Kontaktperson:
Birgitte Trolle
bt@berlingskemedia.dk
Telefon: 2027 3789